Śmigłowiec czy helikopter?

 “Dodać, że z góry dostrzegł tę wieżę
Lotnik na szybkim helikopterze,
Bo na ratunek z Afryki całej
Helikoptery wnet wyleciały
I szybowały wysoko w niebie,
By nieść rozbitkom pomoc w potrzebie.”
(Jan Brzechwa, Pan Soczewka w puszczy [w:] id.,         Baśnie i poematy, 1945)

Helikopter vs Śmigłowiec – Śmigłowiec czy helikopter?

Czy te dwa słowa określają zupełnie to samo? Często zadawano nam to pytanie, a więc…

Śmigłowiec czy helikopter?

Niektóre słowniki odsyłają śmigłowiec do helikoptera, inne dają odsyłacz w przeciwną stronę. Niezależnie od kierunku odesłania taka decyzja świadczy o potraktowaniu wymienionych wyrazów jako dokładnych synonimów. Śmigłowiec czy helikopter są to dwie nazwy tego samego rodzaju statku powietrznego. Pierwszy był helikopter. Gdy udało się zbudować wirnikową maszynę sięgnięto do słownictwa greckiego “helix, helios” oznacza “zakręcony, spiralny, wirujący”, a “petron, petr” to “skrzydło, pióro”. Więc “wirujące skrzydło” pasowało do tej konstrukcji. Polacy musieli stworzyć swój polski odpowiednik i tak powstało słowo “śmigłowiec”, ale nie jest ono najbardziej trafnym określeniem dla helikoptera. W języku angielskim spotykamy się z określeniem “helicopter”.

Często śmigłowiec jest wymieniany jako synonim na końcu pełnej definicji helikoptera lub na odwrót, co dodatkowo utwierdza w przekonaniu, że wyrazy te traktowane są jako równoznaczne.

Zastosowanie więc słowa helikopter lub śmigłowiec zależy od własnego upodobania i żadne z tych słów nie jest bardziej lub mniej prawidłowe.

Jako profesjonaliści w dziedzinie lotnictwa śmigłowcowego / helikopterowego stosujemy te słowa dowolnie, przy czym wydaje nam się, że “Helipoland.com” brzmi nieco lepiej niż “Śmigłopoland.com” 🙂