Patrolowanie/inspekcje infrastruktury krytycznej

Przedsiębiorstwa zarządzające sieciami elektroenergetycznymi, gazowymi lub nawet kolejowymi i drogowymi rutynowo kontrolują swoją infrastrukturę napowietrznych linii, gazociągów przesyłowych lub kolei z powietrza. Prace te mają na celu usprawnienie procesu inspekcji poprzez zastosowanie technik nadzoru foto/wideo do przechwytywania i przechowywania informacji wizualnych w celu łatwego wyszukiwania potrzebnych informacji jako podstawa planowania konserwacji. Firma Helipoland zajmuje się pozyskiwaniem i płynnym śledzeniem znanych cech wizualnych sieci przemysłowych za pomocą kamery lub innej aparatury zamontowanej na helikopterze.

Loty patrolowe śmigłowcem / inspekcje linii energetycznych

Patrolowanie z lotu ptaka jest opłacalną metodą szybkiego pokrycia szerokich obszarów i odległych zasobów linii energetycznych i rurociągów lub innej infrastruktury krytycznej. Badania z powietrza przeprowadzamy z obserwatorem klienta na pokładzie lub za pośrednictwem systemów kamer i innych urządzeń, jak np. kamery termowizyjne (na podczerwień), kamery corona, lasery (LIDAR). W przypadku firm, które potrzebują informacji do zarządzania swoimi systemami przesyłania energii lub inną infrastrukturą, możemy współpracować w zakresie dokumentowania proponowanych tras, rozpoznawania potencjalnych zagrożeń lub identyfikowania elementów i urządzeń wymagających naprawy. Patrole śmigłowcowe zapewniają szybki dostęp do inspekcji obszaru, ponieważ nie są ograniczone drogami, nieprzejezdnym terenem lub liniami nieruchomości oraz są znacznie szybsze i bardziej zaawansowane niż inspekcje z dronów.

Helipoland patrolowanie/inspekcje linii energetycznych i rurociągów

Najbardziej uniwersalnym systemem jest podwieszany do śmigłowca zasobnik specjalnie wyposażony w zestaw co najmniej 4 sensorów. Oprócz skaningu laserowego, zdjęć pionowych i ukośnych (do przodu i tyłu) występuje termowizja i zobrazowania wyładowań koronowych. Platforma znajduje najszersze zastosowanie w energetyce, ale kolejne projekty (związane z drogami, kolejami, rurociągami) ukazują atuty tej technologii w inwentaryzacji infrastruktury wraz z najbliższym otoczeniem. Aktualność, różnorodność i unikalność danych zbieranych jednocześnie dla danego odcinka infrastruktury stwarzają ogromne możliwości wykorzystania tego potencjału informacyjnego do utrzymania i konserwacji majątku. Obecnie systemy takie są już bardzo zaawansowane pod względem jakości rejestracji poklatkowych zdjęć o bardzo wysokiej rozdzielczości i poziomu integracji z laserem i kamerą podczerwoną za pośrednictwem dedykowanych komputerów i oprogramowań.

Usługi inspekcji w podczerwieni zaprojektowane są w celu zlokalizowania potencjalnych problemów elektrycznych i wspierania mediów w eliminowaniu awarii w systemach transmisji, dystrybucji i podstacji. Zastosowanie powietrznych kamer termograficznych do inspekcji w podczerwieni zapewnia najszybszą i najdokładniejszą metodę pomiaru. Oferujemy najbardziej zaawansowane i wydajne usługi inspekcji w podczerwieni dla linii energetycznych w branży.

Historia lotów patrolowych w energetyce i gazownictwie jest ściśle powiązana z działaniami prewencyjnymi. Początkowo koncentrowano się na zwyczajnych oględzinach prowadzonych przez etatowych pracowników, którzy w ramach pieszego obchodu sieci nanosili swoje spostrzeżenia w formie notatek na mapy czy zestawienia tabelaryczne. Stopniowo wprowadzano odbiorniki GPS, tablety, aparaty fotograficzne (w tym cyfrowe) czy nawet pojazdy pozwalające poruszać się sprawniej w trudnym terenie. Niesprzyjające warunki pogodowe, które doprowadzały do poważnych usterek technicznych, oraz presja czasu wymusiły stosowanie śmigłowców. Oblot patrolowy z inspektorem na pokładzie, który wskazywał newralgiczne miejsca, realizowano równolegle do linii. Znając „własną” linię, prowadził on notatki, dodatkowo próbując dokumentować fotograficznie z różnych kątów dany obiekt. Zalety statków powietrznych potwierdziły się nie tylko ze względu na szybkość przemieszczania, ale i ekonomikę. Metoda okazała się o 10 do 30% tańsza w stosunku do tradycyjnych oględzin planowych. Jednocześnie zastanawiano się nad zastosowaniem lepszych nośników zapisu danych.

Do użycia wprowadzono kamery VHS, które w trybie ciągłym rejestrowały obraz, pozwalając już nie tylko analizować linię, słupy, ale także otoczenie, co jest ważne ze względu na zagrożenie wynikające z bliskości drzew. W związku z rozwojem technik rejestracji i nośników danych zaczęto wykonywać loty nad liniami na dosyć niskim pułapie (nawet 15 m nad linią), rejestrując widok z góry poprzez przystosowane do tego celu wizjery lub wysięgniki na zewnątrz kabiny. Ostatecznie najlepiej sprawdziły się montowane pod śmigłowcem lekkie systemy rejestracji poklatkowych zdjęć pionowych i ukośnych. Były to zazwyczaj urządzenia o matrycy wielkości kilku megapikseli przypominające wyglądem prymitywne kamery przemysłowe w ochronnych obudowach na stałe przytwierdzonych do podwozia śmigłowca. Z czasem coraz większą uwagę zwracano nie tylko na rozdzielczość, ale także na jakość obrazów ukośnych, które ze względu na potencjał informacyjny są bardzo cenne podczas analiz komorowych oceny ogólnego stanu linii elektroenergetycznej, w tym identyfikacji uszkodzenia izolatorów i ich wyposażenia, położenia uszkodzonych szklanych komórek lub stopnia uszkodzenia izolatorów porcelanowych, w tym zerwania łańcucha itp. Równolegle z rejestracją pionowych i ukośnych obrazów, inwentaryzowana jest geometria sieci. Oprócz drutów skaner dokładnie próbkuje (mierzy) środowisko, w tym teren, który dynamicznie zmienia się poniżej linii. Odpowiednio zebrany zestaw danych pozwala na analizę obciążenia termicznego linii. Okazuje się zatem, że modernizacja nie musi obejmować przedłużenia linii, czyli ściśle prac budowlanych. Wystarczy określić maksymalny prąd w danych warunkach, który nie przekroczy wartości dopuszczalnych zgodnie z normami. Odpowiednie oprogramowanie pozwala następnie zmierzyć odległość między modelowanymi przewodnikami liniowymi a skrzyżowanymi obiektami, których trójwymiarowe położenie w przestrzeni zostało zarejestrowane przez skaner laserowy z dokładnością do kilku centymetrów.

Utrzymanie techniczne sieci elektroenergetycznych

Loty patrolowe / inspekcje rurociągów / gazociągów

Infrastruktura rurociągowa jest niezwykle ważna w codziennych funkcjach naszego kraju. Obecnie w kraju istnieje ponad sto tysięcy kilometrów gazociągów przesyłowych podlegających cyklicznym inspekcjom z powietrza. W związku ze wzrostem zapotrzebowania na energię skupiono się na surowych przepisach dotyczących rurociągów, a nacisk na inspekcje rurociągów zapewnia, że nie dojdzie do wycieków i awarii. Programy te łączą ocenę stanu strukturalnego z regularną weryfikacją badań szczelności w celu dalszego zmniejszenia ryzyka katastrofalnej awarii.

Te wysiłki związane z oceną wymagają jednak roboczogodzin, a inspekcja rurociągu jest procesem bardzo pracochłonnym. Inspekcje obejmują dokładny przegląd, identyfikację i łagodzenie anomalii. Za pomocą śmigłowców Helipoland możemy pomóc w różnych aspektach procesu inspekcji.

Patrolowanie gazociągów

Biorąc pod uwagę, że utrata produktów rurociągowych w wyniku niezidentyfikowanych wycieków powoduje coroczne straty zysków i ryzyka bezpieczeństwa, inspekcje powietrzne rurociągów są nie tylko kwestią bezpieczeństwa, ale także ważnym narzędziem zapobiegania stratom. Również zdolność pomiaru gazów cieplarnianych w środowisku staje się coraz ważniejsza, gdy świat walczy ze zmianami klimatu.

Inspekcje rurociągów ze śmigłowców są najszybszym i najbardziej niezawodnym sposobem monitorowania rurociągów naftowych i gazowych. Zaawansowana technologia obrazowania pozwala ekspertom szybko i skutecznie reagować na wycieki bez ograniczeń drogowych, nieprzeniknionego terenu lub linii nieruchomości, aby zminimalizować wpływ anomalii rurociągu na środowisko i zapewnić odpowiednią obsługę konsumentów.

Tradycyjne pomiary i oceny rurociągów są wyjątkowo drogie i nieefektywne, co może uniemożliwić firmie rurociągowej przeprowadzenie odpowiednich kontroli. Wydatki dodatkowo zwiększają koszty ogólne firmy kontraktowej, co może negatywnie wpłynąć na rentowność firmy, szczególnie na wysoce konkurencyjnym rynku zarządzania energią przemysłową. Inspekcje śmigłowców rozwiązują te problemy, zapewniając szybkie, wygodne i opłacalne opcje inspekcji. Wszystkie klasy helikopterów są dostępne w mgnieniu oka, pomagając nawet w najbardziej skomplikowanych sytuacjach.

Inspekcje gazociągów

Patrolowanie / inspekcje linii kolejowych i drogowych

Loty inspekcyjne sieci kolejowej lub drogowej odbywają się zwykle doraźnie wobec wstępnie zidentyfikowanych problemów eksploatacyjnych lub częściej przy pracach budowlanych. Pozwalają na szybką identyfikację problemów poprzez nagranie materiału filmowego samodzielnie przez operatora kamery w zespole z pilotem śmigłowca lub z asystą wykwalifikowanego pracownika branży kolejowej lub drogowej. Tego rodzaju inspekcje infrastruktury kolejowej lub drogowej są prowadzone także na potrzeby bieżącej dokumentacji prowadzonych inwestycji. Nagrania są następnie wykorzystywane w celach inżynierskich lub prawnych na potrzeby własne lub inwestora.