Obsługa techniczna

Na zapewnienie sprawności technicznej statków powietrznych składają się bieżące inspekcje prowadzone przez pilotów w ramach lotów, obsługa techniczna prowadzona przez Zatwierdzoną Stację Obsługową (AMO – Approved Maintenance Organization) oraz dokumentacji związanej ze zdatnością do lotu prowadzona przez Organizację Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu (CAMO – Continuous Airworthiness Management Organization).

Helipoland.com zapewnia serwis dla śmigłowców na podstawie certyfikatu PART 145.  Troska o Ciebie i Twoją maszynę jest naszym priorytetem. Najwyższe standardy jakości w obsłudze technicznej są niezbędne do utrzymania Ciebie w powietrzu. Oferujemy przy tym konkurencyjne ceny usług obsługi technicznej. Utrzymanie techniczne śmigłowców dla ich długoterminowej nieskazitelności pod względem technicznym jest proste – należy utrzymać jakość obsługi technicznej śmigłowca. Zapraszamy do rozmowy z naszym doświadczonym zespołem technicznym, który wyjaśni, w jaki sposób nasze zasoby techniczne i personalne inżynierów zapewnią efektywny ekonomicznie serwis śmigłowca w pełnym wymiarze godzin. W kwestii obsług technicznych zapewniamy dojazd do klienta lub pilota do bezpiecznego przebazowania śmigłowca do siedziby naszego serwisu i z powrotem. W razie konieczności służymy pomocą zastępczą naszym śmigłowcem.

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 roku wydanym na podstawie regulacji Unii Europejskiej przez EASA każdy właściciel/użytkownik statku powietrznego ma obowiązek  utrzymywania go w ciągłej zdatności do lotu.

Do kompetencji  CAMO należy m. in.: nadzorowanie ciągłej zdatności do lotu (CAMO), tworzenie i aktualizowanie Programów Obsługi Technicznej (POT), opracowanie i zatwierdzanie Programów Lotów Próbnych i Kontrolnych (PLPK), nadzorowanie i zlecanie napraw, remontów oraz wszelkich nieplanowych czynności serwisowych, nadzór i analiza dyrektyw zdatności (AD), dokumentacji serwisowej (SB/SL/SI) i biuletynów bezpieczeństwa (SAIB), monitorowanie podzespołów o ograniczonej żywotności i wymagających okresowych remontów, tworzenie i rozwijanie List Minimalnego Wyposażenia (MEL), organizowanie zatwierdzeń wszelkich modyfikacji (STC), Wydawanie i przedłużanie poświadczenia przeglądu zdatności do lotu (ARC). Powierzenie zarządzania swoim statkiem powietrznym oznacza, że CAMO przejmuje odpowiedzialność za utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz dopełnienie wszelkich formalności związanych z eksploatacją statku powietrznego.

Zakres czynności obsługowych  śmigłowca ustalony przez producenta, obejmuje prace związane z inspekcjami po wylatanych godzinach (np. po 50, 100 godzinach) a także przeglądy kalendarzowe (np. po 4, 12 miesiącach) – w zależności co nastąpi wcześniej.

W celu stworzenia warunków do prawidłowej eksploatacji zakupionego śmigłowca, w oparciu o standardy i wymogi producenta oraz aktualne przepisy lotnicze, nasza firma zapewnia fachową obsługę techniczną przy wykonywaniu wszystkich czynności obsługowych oraz wszelkich prac zarówno w okresie obowiązywania ograniczonej gwarancji udzielanej przez producenta, jak i po jej upływie. Zapewniamy obsługi śmigłowców przez mechaników śmigłowcowych o wieloletnim doświadczeniu, przeszkolonych dodatkowo w fabryce producenta, np. Robinson Helicopter Company w Los Angeles.  Informujemy, że posiadamy odpowiedni zapas oryginalnych części zamiennych, które w razie potrzeby mogą być wymienione, oraz współpracujemy z szeregiem renomowanych w świecie firm lotniczych, które w uzasadnionych przypadkach są nam zawsze pomocne. W przypadkach koniecznych odpowiednie oryginalne części sprowadzamy bezpośrednio do producenta.