Sprzedaż nowych i używanych śmigłowców (helikopterów), akcesoria, lądowiska

Śmigłowce (helikoptery) to najszybsze i najskuteczniejsze środki bezpośredniego transportu z punktu A do punktu B a zarazem jedne z najbardziej wszechstronnych maszyn użytkowych. Oferujemy kompleksowy zakres usług związanych z nabyciem śmigłowca, począwszy od wyboru odpowiedniej maszyny używanej w dowolnym miejscu na świecie lub jej konfigurację do produkcji fabrycznej, poprzez szczegółowe oględziny wraz z oblotem i oceną pod względem technicznym i formalnym, po sprowadzenie i organizację formalno-techniczną związaną z zarejestrowaniem w kraju oraz przeszkolenie załogi latającej. Dla zakupionych maszyn zapewniamy ubezpieczenie na dogodnych warunkach oraz obsługę techniczną na najwyższym poziomie.


Nasza specjalność to sprzedaż oraz obsługa techniczna najpopularniejszych na świecie śmigłowców marki Robinson Helicopter Company (RHC).

Najpopularniejsze i najbardziej wszechstronne śmigłowce na świecie to oferowane przez RHC czteromiejscowe R 44 Raven I oraz R 44 Raven II z niezawodnymi silnikami tłokowymi marki Lycoming oraz pięciomiejscowy śmigłowiec R 66 Turbine z najnowszym silnikiem marki Rolls-Royce.

Sprzedaż śmigłowców

Obsługa sprzedażowa

 • Wybór najbardziej odpowiedniej do potrzeb klienta maszyny
 • Bezpośrednia sprzedaż nowych śmigłowców
 • Analiza rynku śmigłowców używanych
 • Loty próbne i przeglądy techniczne
 • Doradztwo przed zakupem
 • Negocjacje cenowe
 • Pomoc Prawna
 • Import z obsługą celną oraz inne formalności administracyjne

 

Usługi posprzedażowe

 • Rejestracja w dowolnym Urzędzie Lotnictwa Cywilnego
 • Przekwalifikowanie pilotów na nowe typy śmigłowców
 • Organizacja szkolenia lotniczego dla nowych pilotów
 • Obsługa techniczna śmigłowców, hangarowanie
 • Dostarczanie części zamiennych, narzędzi
 • Konserwacja, remonty i modyfikacje
 • Szkolenie techników i operatorów


Na podstawie przepisów w sprawie rejestracji sprzętu lotniczego (Dz. U. Nr 31 poz.178 z 22.06.63r ) Polski Rejestr Państwowy Statków Powietrznych w Głównym Inspektoracie Lotnictwa Cywilnego w Warszawie , wymaga następujących dokumentów dołączonych do wniosku w celu prawidłowego przeprowadzenia procedury rejestracji śmigłowca:

 1. Dowód własności (umowa zakupu, faktura)
 2. Eksportowe świadectwo zdatności (Export Certificate of Airvortness dostarczany wraz ze śmigłowcem przez producenta)
 3. Protokół ważenia statku powietrznego (oryginał w dokumentach śmigłowca)
 4. Protokół prób w locie (wystawiony po odbytym locie próbnym)
 5. Świadectwo hałasu (wystawione przez ULC dla konkretnego egzemplarza)
 6. Ważne świadectwo oględzin (wpis w książkach płatowca i silnika)
 7. Ważne świadectwo zdatności do lotu i poświadczenie przeglądu zdatności do lotu (wydane przez inspektora ULC)
 8. Polisę ubezpieczenia obowiązkowego OC oraz NNW wynikających z ruchu lotniczego
 9. Zezwolenie na użytkowane radiostacji pokładowej wydane przez Urząd Regulacji Telekomunikacji (wystawione na podstawie wcześniej złożonego wniosku)
 10. Potwierdzenie, że śmigłowiec nie figuruje w żadnym rejestrze
 11. Dokumenty rejestracyjne firmy
 12. Świadectwo hałasu
 13. Zatwierdzony w ULC program POT

o fakcie posiadania sprzętu lotniczego należy powiadomić pisemnie producenta, celem objęcia konkretnego egzemplarza śmigłowca – obsługą biuletynową. Jednocześnie informujemy, że statek powietrzny po zarejestrowaniu może być użytkowany przez właściciela lub użytkownika , zgodnie z zadeklarowanym przeznaczeniem i klauzulą uwidocznioną na świadectwie rejestracji. Wykonywanie innych lotów , zadań lub świadczenie usług lotniczych wymaga oddzielnej zgody – koncesji – Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej na działalność gospodarczą w zakresie transportu lotniczego i innych usług lotniczych (Ust. z dn. 23.12.88r o działalności gospodarczej – Dz. U. Nr 41, poz. 324), oraz certyfikatu przewoźnika lotniczego wydanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Wszystkie formalności związane z prawidłowym przeprowadzeniem procedury rejestracji w oparciu o dostarczone przez właściciela dokumenty, na zlecenie Kupującego na podstawie zawartej oddzielnej umowy może przeprowadzić Sprzedający.