Dane kontaktowe

LOTY WIDOKOWE – tel. +48 735 224 744, email: loty@helipoland.com

ROZLICZENIA FINANSOWE / FAKTURY – email: faktury@helipoland.com

Sprzedaż, wynajem, szkolenia:
+48 503 828 110

info@helipoland.com
Loty specjalistyczne:
+48 503 134 805
info@helipoland.com
Obsługa techniczna:
+48 503 134 805
camo@helipoland.com

 Główny adres do korespondencji: ul. Cieszyńska 317, 43-300 Bielsko-Biała (lotnisko EPBA)

HeliPoland Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Bielsko-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000556316
Kapitał zakładowy 200.000 zł w całości opłacony, REGON: 361415773, NIP: 6521725163

Rachunek bankowy PLN do przelewów indywidualnych za loty widokowe / vouchery:
12 2490 0005 0000 4520 1492 2283
BIC/SWIFT ALBPPLPW

Lotnisko Bielsko-Biała Aleksandrowice (EPBA), 49°48’17,99″N 019°00’07,27″E

Helipoland EPBA

Widok z kamery na lotnisko EPBA w kierunku południowym

Lotnisko Kaniów (EPKW), 49°56’27,01″N 019°01’14,97″E

Kontakt

Widok z kamery na lotnisko szkoleniowe Kaniów (EPKW)