RODO

Polityka prywatności

Korzystając ze strony internetowej helipoland.com powierzają nam Państwo swoje dane. W ramach polityki prywatności wskazujemy jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym dokumentem.

Jakie dane osobowe przetwarzamy.

Przedmiotem przetwarzania są dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszej stronie internetowej oraz danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym lub w ramach kontaktu drogą mailową. Chodzi w szczególności o adres e-mail, imię i nazwisko, nr telefonu jak również dane, które pozostawiane są przez Państwa w tzw. plikach cookies oraz przekazywane Administratorowi danych osobowych.

Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych są:

HeliPoland Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 317, 43-382 Bielsko-Biała, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr: 0000556316 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsko-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS. Nr REGON: 361415773, nr NIP: 6521725163.

Cel przetwarzania danych osobowych.

Za Państwa zgodą dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych. W przypadku wyrażenia zgody dane mogą być przetwarzane przez HeliPoland Sp. z o.o. Dane będą przetwarzane także w celach świadczenia usług przez HeliPoland Sp. z o.o., a także do udoskonalenia usług, jak też w celach archiwizacji.

Okres przetwarzania danych osobowych.

Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania zgody na przetwarzanie. W zakresie usług HeliPoland Sp. z o.o. dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, w uzasadnionych wypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak jedynie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa (przykładowo przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń). W takim też przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

Wymóg podania danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Proszę jednak pamiętać, że niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Państwa rzecz uniemożliwi ich świadczenie. Wprzypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przez Państwa w ramach korzystania ze strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies – Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych jest Państwa dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO”).

W zakresie świadczenia usług oraz udoskonalania usług przez HeliPoland Sp. z o.o. dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). W innych celach, w tym archiwalnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora).

Podmioty, którym możemy przekazać dane.

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych (np. dostawcom usług IT) – przy czym podmioty takie przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora) oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa (np. organom ścigania dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Posiadają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. Prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
  2. Prawo żądania sprostowania danych,
  3. Prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  4. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) posiadają Państwo dodatkowe prawa:

  1. Prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  2. Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem. Adres korespondencyjny: ul. Cieszyńska 317, 43-300 Bielsko-Biała, adres e-mail: info@helipoland.com.

Posiadają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o plikach cookies

Informujemy, że niniejsza strona internetowa (witryna), tj. www.helipoland.com używa plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. W momencie, gdy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną internetową, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się dany użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Zatem cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą między innymi adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu. Informacje zebrane na podstawie plików cookies może odczytać tylko HeliPoland Sp. z o.o., z ze względów technicznych także zaufani partnerzy, z których technologii korzystamy.

Jeżeli nie chcą Państwo korzystać z cookies, mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie cookies na swoim urządzeniu bądź zapisane pliki trwale usunąć. Informacje w tej kwestii znajdą Państwo w instrukcji swojej przeglądarki internetowej – może to jednak spowodować spowolnienie działania strony internetowej lub inne nieprawidłowości w jej działaniu i nie jest zalecane.