Zarządzanie Bezpieczeństwem (SMS)

Zgłoś zagrożenie / zdarzenie

 

SMS (Safety Management System) – jest to kompleksowy System Zarządzania Bezpieczeństwem, oznacza systematyczne podejście do zarządzania bezpieczeństwem, obejmujące niezbędne struktury organizacyjne, zakresy odpowiedzialności, polityki i procedury, a także obejmuje każdy system zarządzania, który (niezależnie lub w sposób zintegrowany z innymi systemami zarządzania organizacji) dotyczy zarządzania bezpieczeństwem.

Lotnictwo charakteryzuje się ogromnym, skokowym postępem technologicznym osiągniętym na przestrzeni ostatniego wieku. Postęp taki, nie byłby możliwy bez równoległych osiągnięć w zakresie kontroli i redukcji zagrożeń dla bezpieczeństwa lotnictwa. Biorąc pod uwagę niebezpieczeństwa, jakie wiążą się z wystąpieniem urazów lub szkód w lotnictwie, osoby związane z lotnictwem od samego początku dążyły do zapobiegania wypadkom. Poprzez zdyscyplinowane stosowanie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, nastąpił znaczny spadek częstotliwości  rozmiaru zdarzeń w lotnictwie.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACJI LOTNICZEJ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZAGROŻENIA / ZDARZENIA

Formularz wypełnia osoba, która zidentyfikowała zagrożenie / zdarzenie. Podanie danych osobowych jest nieobowiązkowe (formularz można wypełnić anonimowo). Podając swoje dane osobowe zgadzasz się na ich wykorzystanie celem późniejszego przetwarzania i archiwizowania zgłoszenia. Jeśli nie chcesz podać danych, wpisz "X".