SMS

System Zarządzania Bezpieczeństwem (Safety Management System – SMS) oznacza systematyczne podejście do zarządzania bezpieczeństwem, obejmujące niezbędne struktury organizacyjne, zakresy odpowiedzialności, polityki i procedury, a także obejmuje każdy system zarządzania, który – niezależnie lub w sposób zintegrowany z innymi systemami zarządzania organizacji – dotyczy zarządzania bezpieczeństwem.

Deklaracja - Polityka Bezpieczeństwa Helipoland

Skontaktuj się z nami

Masz pytanie?

Nie wahaj się z nami skontaktować.