Licencja pilota śmigłowcowego zawodowego – CPL(H)

Uprawnienia wynikające z licencji i warunki jej uzyskania

Licencja CPL dla śmigłowców pozwoli ci działać jako pilot dowódca (PIC) lub drugi pilot w komercyjnych operacjach na śmigłowcach. Może to być praca w pogotowiu lotniczym (HEMS), praca w operacjach specjalistycznych przy sieciach energetycznych, gazowych lub każda inna w roli pilota śmigłowców.

W licencji CPL(H) można uzyskać uprawnienia instruktora lub egzaminatora, którzy mogą otrzymać wynagrodzenie za:

 • Szkolenie w locie
 • Przeprowadzanie testów umiejętności i kontroli umiejętności 

Powyższe czynności dotyczą zarówno licencji LAPL(H), PPL(H) jak i CPL(H) oraz wszelkich powiązanych uprawnień i uprawnień uzupełniających.

Szkolenie, doświadczenie praktyczne i jego zaliczanie w szkoleniu

Szkolenie zintegrowane (minimum 135 godzin nalotu + egzamin praktyczny) do licencji CPL(H) składające się z następujących etapów:

 • Szkolenie teoretyczne – trwa 350 godzin (przy czym min. 65 godzin wykładów, a pozostałe godziny mogą być samokształceniem ze specjalnie opracowanych przez nas materiałów).
 • Szkolenie praktyczne – 135 godzin (w tym 50 godzin samodzielnego lotu, pod nadzorem) dla osób bez doświadczenia lotniczego lub odpowiednio mniej dla osób z określonym doświadczeniem lotniczym zgodnie z informacjami w linkach na dole strony.

LUB

Szkolenie modułowe (minimum 185 godzin nalotu + egzamin praktyczny) do licencji CPL(H) składające się z następujących etapów:

 • Szkolenie do licencji PPL(H) wraz z egzaminem praktycznym (minimum 45 godzin lotu).
 • Praktyka w pilotażu celem uzyskania 155 godzin doświadczenia w locie od chwili rozpoczęcia szkolenia PPL(H), w tym minimum 50 godzin praktyki w lotach samodzielnych.
 • Szkolenie teoretyczne CPL(H) – trwa 250 godzin (przy czym min. 50 godzin wykładów, a pozostałe godziny mogą być samokształceniem ze specjalnie opracowanych przez nas materiałów)
 • Szkolenie praktyczne CPL(H) – 35 godzin szkolenia z instruktorem łącznie z przeszkoleniem w nocy lub w przypadku gdy kandydat posiada uprawnienie VFR noc wpisane w licencji PPL(H) – 30 godzin szkolenia w locie z instruktorem. Etapy / warianty tego szkolenia są następujące:

Szkolenie zawodowe śmigłowcowe CPL(H) modułowe

Zapytaj o szkolenie

Po ukończeniu szkolenia teoretycznego należy zdać w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego 13 egzaminów teoretycznych, których zaliczenie odbywa się w maksymalnie 6-ciu dwutygodniowych sesjach. Zasady zdawania egzaminów oraz plan sesji egzaminacyjnych na dany rok znajdziesz tutaj (link).

Całe szkolenie kończy się egzaminem praktycznym z egzaminatorem Urzędu Lotnictwa Cywilnego (zwykle jest to niecałe 2 godziny lotu), odbywanym na umówionym lotnisku na sprzęcie Helipoland. Aktualną listę egzaminatorów praktycznych znajdziesz tutaj (link).

Utrzymanie aktualnej licencji i co zrobić, jeśli nie spełniasz wymagań bieżącej praktyki

Aby utrzymać przywileje wynikające z licencji dla określonego typu statku powietrznego należy:

» Dowiedz się więcej o rozszerzeniu uprawnień

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wykonać następujące czynności lotnicze:

 • Co najmniej 2 godziny nalotu w charakterze pilota dowódcy na danym typie śmigłowca; oraz
 • Egzamin praktyczny przedłużający określony typ śmigłowca w licencji.

Jeśli nie spełniasz jednego z powyższych wymagań, przed skorzystaniem z uprawnień wynikających z licencji musisz odpowiednio do powyższych wymagań:

 • Odbyć kontrolę umiejętności konkretnego typu u egzaminatora w wymiarze minimum dwóch godzin lotu;
 • Przejść szkolenie wznawiające w zatwierdzonej Organizacji Szkolenia Lotniczego.

» Schowaj te informacje

Szkolenie do licencji CPL(H) odbędziesz u nas m.in. na Robinsonie R 44, który jest najbardziej popularnym śmigłowcem na świecie, zwłaszcza w lotnictwie cywilnym. Szczególnie ceniony jest za swoją ekonomię oraz to, że steruje się nim delikatnie i lekko, co dostarcza  niesamowitych wrażeń i widoków. O wielu innych zaletach tej zwinnej maszyny dowiesz się podczas zajęć w Helipoland.

Jeśli zastanawiasz się nad uzyskaniem licencji pilota CPL(H), ale nie jesteś pewien czy podniebne przygody są dla Ciebie, skorzystaj z naszych lotów zapoznawczych, to doskonała okazja by spróbować własnych sił za sterami śmigłowca z możliwością zabrania pasażerów.

Cena pełnego szkolenia CPL na śmigłowcu R 44 dla osób bez jakiegokolwiek doświadczenia lotniczego: około 300.000,00 PLN

Informacje prawne z zakresu wszystkich szkoleń lotniczych pilotów:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 roku z późn. zmianami.