Uprawnienie instruktora śmigłowcowego FI(H)


Nauczanie innych latania jest zadaniem bardzo wymagającym ale też dobrze wynagradzanym i dającym niezwykłą satysfakcję osiągnięciem. Pozwala ono otworzyć drzwi to pełnej kariery pilota śmigłowcowego przez możliwość szybkiego zdobycia doświadczenia, które daje możliwość przejścia do wielu różnych sektorów lotnictwa śmigłowcowego na świecie. Kurs na Uprawnienie instruktora śmigłowcowego FI(H) zawiera wszystkie aspekty nauczania teoretycznego włączając w to procesy nauczania i uczenia się, ocenę postępów i techniki nauczania w locie elementów praktycznych.

Posiadając licencję CPL(H) można ubiegać się o uprawnienie instrukotra. Jest to możliwa także z licencjią PPL(H) pod warunkiem zaliczenia państwowych egzaminów teoretycznych do licencji CPL(H). W obydwu przypadkach wygane jest posiadanie 250 godzin nalotu na śmigłowcach z czego minimum 100 godzin nalotu dowódczego wym agane jest dla posiadaczy CPL(H) oraz minimum 200 godzin nalotu dowódczego dla posiadaczy PPL(H).

Zatwierdzony kurs szkolenia FI(H) w Helipoland.com skłąda się z minimum 30 godzin szkolenia w locie oraz 125 godzin wykłądów teoretycznych (w tym 25 godzin instruktażu nauczania i uczenia się). Rozkład czasowy i miejsce odbycia kursu są dostosowywane indywidualnie. Osoba ubiegająca się o certyfikat FI, w okresie 6 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie szkolenia, musi zaliczyć lot kontrolny z instruktorem FI uprawnionym zgodnie z FCL.905.FI lit. i), którego celem jest ocena, czy może ona rozpocząć szkolenie. Lot kontrolny jest przeprowadzany w oparciu o zasady kontroli umiejętności dla uprawnienia na klasę i typ śmigłowca zgodnie z dodatkiem 9 do Part FCL.

Nauczanie latania stanowi doskonałe uzupełnienie pracy zawodowej w roli pilota śmigłowca dostarczając zbalansowania zdobywanych doświadczeń w czsaie latania.