Uprawnienie śmigłowcowe do lotów nocnych (VFR noc)

Jako „turystyczny” pilot śmigłowca z licencją PPL(H) nie możesz wykonywać lotów w nocy, czy to z pasażerami czy bez, zanim uzyskasz kwalifikacje do wykonywania lotów nocnych potwierdzone wpisem do licencji pilota. Aktualnie według polskich przepisów prawa lotniczego lot nocny to taki, który odbywa się później niż 30 minut po zachodzie słońca i wcześniej niż 30 minut przed wschodem. Uprawnienie to pokrywa wszystkie typy śmigłowców wpisywane później do licencji zaś kurs odbywa się w warunkach meteorologicznych lotów z widocznością (VMC). Uprawnienie VFR noc w licencji turystycznej PPL(H) pilota śmigłowcowego pozwala na loty nocne w większości państw EASA, jednakże niektóre państwa zakazują lotów nocnych według zasad VFR.

Kurs do uprawnienia do lotów nocnych jest już zawarty w kursie do licencji pilota zawodowego przy czym piloci „turystyczni” mogą uzyskać to uprawnienie po spełnieniu następujących warunków wymienionych poniżej:

Posiadanie minimum 100 godzin nalotu po uzyskaniu licencji PPL(H) z czego:

* 60 godzin musi być nalotem w roli pilota dowódcy (PIC), do 40 godzin może być wykonane w roli pilota-ucznia (DUAL)

Ukończenie szkolenia w  czasie maksymalnie 6 miesięcy od jego rozpoczęcia, w skład którego wchodzi:

* minimum 5 godzin wykładów teoretycznych

* minimum 15 godzin szkolenia w locie z czego minimum 5 godzin szkolenia w nocy zawierającego minimum 5 samodzielnych kręgów

Nalot uzyskany podczas szkolenia wlicza się w poczet wymaganego nalotu 100 godzin po uzyskaniu licencji PPL(H).

Link: Uprawnienie śmigłowcowe do lotów nocnych (VFR noc) – jak uzyskać wpis uprawnienia VFR noc w licencji pilota turystycznego PPL?

Uprawnienie śmigłowcowe do lotów nocnych (VFR noc) – ważne przepisy

FCL.810 Uprawnienia do wykonywania lotów nocnych

Śmigłowce. Aby korzystać z uprawnień wynikających z licencji PPL na śmigłowce w warunkach VFR w nocy, kandydat:

1) musi wykonać, po wydaniu licencji, co najmniej 100 godzin czasu lotu w charakterze pilota śmigłowca, w tym co najmniej 60 godzin w charakterze pilota dowódcy i 20 godzin lotów nawigacyjnych;

2) musi ukończyć szkolenie w zatwierdzonym ośrodku szkolenia. Szkolenie musi być ukończone w ciągu 6 miesięcy i musi obejmować:
(i) 5 godzin wykładów z wiedzy teoretycznej;
(ii) 10 godzin czasu szkolenia według wskazań przyrządów z instruktorem na śmigłowcach; oraz
(iii) 5 godzin czasu lotu w nocy, w tym co najmniej 3 godziny szkolenia z instruktorem, z czego co najmniej 1 godzinę lotu nawigacyjnego i 5 samodzielnych kręgów w nocy. Każdy krąg powinien obejmować start i lądowanie.

3) Kandydatowi, który posiada lub posiadał uprawnienie IR na samolot lub motoszybowiec turystyczny, zalicza się 5 godzin na poczet wymogu określonego w pkt 2 ppkt (ii) powyżej.