Licencja pilota lekkich śmigłowców LAPL(H)

Uprawnienia wynikające z licencji i warunki jej uzyskania

LAPL (H) pozwoli ci działać jako pilot dowódca (PIC) na śmigłowcach jednosilnikowych o maksymalnej masie startowej 2000 kg lub mniejszej, przewożąc maksymalnie 3 pasażerów, czyli nie więcej niż 4 osoby na pokładzie razem z pilotem.
Twoje przywileje będą ograniczone do typu i klasy śmigłowca, na którym zdałeś egzamin, chyba że ukończysz dodatkowe szkolenie na typ.
Aby latać helikopterem spoza organizacji EASA (generalizując – spoza Europy), potrzebujesz licencji PPL(H), ponieważ nie możesz włączyć do licencji obowiązującej tylko w EASA uprawnień na typ śmigłowca, który nie jest certyfikowany w państwach EASA. W takim (rzadko spotykanym) przypadku musiałbyś posiadać licencję PPL(H), rozpoznawalną praktycznie na całym świecie.

Szkolenie, doświadczenie praktyczne i jego zaliczanie w szkoleniu

Jeśli nie posiadasz jeszcze licencji, musisz ukończyć 40 godzin szkolenia w locie na śmigłowcach, w tym co najmniej:
  • 35 godzin na typie śmigłowca, który będzie użyty do egzaminu praktycznego
  • 20 godzin szkolenia w locie dualnym
  • 10 godzin lotu samodzielnego pod nadzorem, w tym co najmniej 5 godzin samodzielnego lotu na odległość minimum 150 km (80 mil morskich), podczas którego wykonuje się minimum jedno lądowanie z pełnym zatrzymaniem na lotnisku innym niż lotnisko odlotu

Poza praktyką należy oczywiście odbyć szkolenie teoretyczne – jednakowe dla LAPL(H) i PPL(H), prowadzone równolegle lub przed przystąpieniem do szkolenia w locie. Obejmuje ono 12 godzin wykładów i 88 godzin samokształcenia z pomocą publikacji, stworzonych przez Helipoland materiałów szkolnych oraz instruktorów, którzy chętnie wyjaśnią wszelkie wskazane zagadnienia.

Zapytaj o szkolenie

Po ukończeniu szkolenia teoretycznego należy zdać w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego 9 egzaminów teoretycznych, których zaliczenie odbywa się z reguły w ciągu jednego-trzech dni. Zasady zdawania egzaminów oraz plan sesji egzaminacyjnych na dany rok znajdziesz tutaj (link).

Wykaz egzaminów teoretycznych (link).

Całe szkolenie kończy się egzaminem praktycznym z egzaminatorem Urzędu Lotnictwa Cywilnego (zwykle jest to niecałe 2 godziny lotu), odbywanym na umówionym lotnisku na sprzęcie Helipoland. Aktualną listę egzaminatorów praktycznych znajdziesz tutaj (link).

Uzyskanie licencji LAPL(H) dla posiadacza innej licencji

Jeśli posiadasz aktualną innego rodzaju licencję dla śmigłowców i ubiegasz się o licencję LAPL(H), nie musisz wykonywać żadnych dodatkowych szkoleń lub testów umiejętności, ponieważ spośród licencji uprawniających do pilotowania śmigłowców jest to najniższa kategoria licencji śmigłowcowej. Jeśli posiadana przez Ciebie licencja śmigłowcowa innego rodzaju wygasła, musisz zdać egzamin praktyczny z umiejętności LAPL.

Utrzymanie aktualnej licencji i co zrobić, jeśli nie spełniasz wymagań bieżącej praktyki

Aby utrzymać przywileje wynikające z licencji dla określonego typu statku powietrznego należy:

» Dowiedz się więcej o rozszerzeniu uprawnień

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wykonać następujące czynności lotnicze:

  • Co najmniej 6 godzin nalotu w charakterze pilota dowódcy, w tym 6 startów, podejść i lądowań; oraz
  • Szkolenie odświeżające z co najmniej 1 godziną całkowitego czasu lotu z instruktorem.

Jeśli nie spełniasz tych wymagań, musisz:

  • Przed skorzystaniem z uprawnień wynikających z licencji odbyć kontrolę umiejętności konkretnego typu u egzaminatora; lub
  • Uzupełnić czas lotu lub starty i lądowania, aby spełnić powyższe wymagania, lecąc z instruktorem lub samodzielnie pod nadzorem instruktora.

» Schowaj te informacje

Jeśli zastanawiasz się nad uzyskaniem licencji pilota LAPL(H), ale nie jesteś pewien czy podniebne przygody są dla Ciebie, skorzystaj z naszych lotów zapoznawczych, to doskonała okazja by spróbować własnych sił za sterami śmigłowca z możliwością zabrania pasażerów.

Szkolenie do licencji LAPL(H) odbędziesz u nas m. in. na śmigłowcu typu Robinson R 44, który jest najbardziej popularnym śmigłowcem na świecie, zwłaszcza w lotnictwie cywilnym. Szczególnie ceniony jest za swoją ekonomię oraz to, że steruje się nim delikatnie i lekko, co dostarcza  niesamowitych wrażeń i widoków. O wielu innych zaletach tej zwinnej maszyny dowiesz się podczas zajęć w Helipoland.

Cena szkolenia na śmigłowcach R 44 (Raven I i Raven II): od około 95 tys. zł (wskazana cena dotyczy osób posiadających odpowiednie udokumentowane doświadczenie lotnicze)

Informacje prawne z zakresu wszystkich szkoleń lotniczych pilotów:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 roku z późn. zmianami.