Trójmiasto – Gdańsk, Sopot, Gdynia, Hel

Loty widokowe w rejonie Trójmiasta organizowane są z lądowiska “Gdańsk Doki” (ul. Dokowa 1, 80-863 Gdańsk) – Stocznia Cesarska.

Do realizacji lotów widokowych wg. ogólnych cenników (poniżej) wymagane może być zebranie odpowiedniej liczby osób w terminie wyznaczonym przez Helipoland. W przypadku braku zorganizowanej grupy w danym terminie może wystąpić opłata dodatkowa za indywidualne zorganizowanie lotów.

Z uwagi na polskie przepisy wykonywania lotów nad miastami oraz bliskość strefy lotniska międzynarodowego “Gdańsk Lech Walesa Airport”, loty widokowe nad Trójmiastem odbywają się po trasach i na wysokościach obranych przez pilota śmigłowca (trasy te mogą się różnić od tras oznaczonych na mapach poniżej w zależności od bieżących zgód kontroli ruchu lotniczego i warunków pogodowych).

Możliwy jest wybór innego miejsca startu i lądowania śmigłowca niż lądowisko Gdańsk Doki, gdzie oprócz kosztów związanych z dolotem śmigłowca we wskazane miejsce, mogą być naliczane dodatkowe opłaty za korzystanie z lądowiska. Dolot w uzgodnione indywidualnie miejsce startu/lądowania jest dodatkowo płatny zgodnie z cennikami czasu lotu śmigłowców poniżej, gdzie czas potrzebny na dwukrotne uruchomienie i wyłączenie śmigłowca (około 10 minut) liczony jest jako czas lotu. Przykładowo – zamówiony dolot śmigłowca celem wykonania lotu widokowego bezpośrednio z portu jachtowego w Gdyni “Marina Yacht Park Gdynia” (Antoniego Hryniewickiego, 81-340 Gdynia) to konieczność opłacenia dodatkowych 15 minut lotu do tego lądowiska, przy założeniu, że śmigłowiec stacjonuje aktualnie na lądowisku hotelu Gdańsk Doki.

Zamów lot

Helipoland Loty widokowe Trójmiasto Gdańsk Sopot Gdynia

Na zdjęciu widok na Półwysep Helski  w kierunku północno – zachodnim z kabiny śmigłowca R 44

Helipoland Loty widokowe Trójmiasto Gdańsk Sopot Gdynia
Helipoland Loty widokowe Trójmiasto Gdańsk Sopot Gdynia

Loty nad Bałtykiem – kiedy mogę odbyć lot widokowy?

Loty widokowe w rejonie Zatoki Gdańskiej organizowane są przez Helipoland po uzbieraniu odpowiedniej liczby chętnych, w ramach bieżącej dyspozycji śmigłowca i pilota na lądowisku “Gdańsk Doki” (z możliwością podstawienie śmigłowca w inne miejsce w Zatoce Gdańskiej) oraz przy odpowiednich warunkach meteorologicznych. Loty wykonywane na indywidualne zamówienie śmigłowca (w dowolnym terminie wskazanym przez klienta) odbywają się na bazie cen podawanych poniżej wg typu śmigłowca i czasu lotu z uwzględnieniem ewentualnego kosztu dolotu przy braku aktualnej dyspozycji śmigłowca i pilota w Trójmieście. Potwierdzenie aktualnej dyspozycji śmigłowca i pilota w Trójmieście możliwe jest na bieżąco z kilkudniowym wyprzedzeniem. Potwierdzenie odpowiednich warunków pogodowych a więc zarazem ostateczne potwierdzenie lotu możliwe jest z wyprzedzeniem nie większym niż 3 dni.

Helipoland Loty widokowe Trójmiasto Gdańsk Sopot Gdynia
Helipoland Loty widokowe Trójmiasto Gdańsk Sopot Gdynia

Ile kosztuje lot widokowy w rejonie Trójmiasta, Zatoki Gdańskiej i półwyspu helskiego?

Koszty lotów śmigłowcem Robinson R 44 (do 3 pasażerów na pokładzie) obejmujące wszystkie miejsca pasażerskie łącznie są następujące:

 • 1200 zł za standardowy lot po trasie niebieskiej trwający około 15 minut
  (możliwe są niewielkie modyfikacje trasy za zgodą pilota lub zmiany na polecenie kontroli ruchu lotniczego)
 • 2400 zł za standardowy lot po trasie czerwonej trwający około 30 minut
  (możliwe są istotne modyfikacje trasy za zgodą pilota lub zmiany na polecenie kontroli ruchu lotniczego)
 • 4800 zł za standardowy lot po trasie czerwonej trwający około 60 minut
  (możliwe są dowolne modyfikacje trasy za zgodą pilota lub zmiany na polecenie kontroli ruchu lotniczego)

Loty w rejonie granic administracyjnych miasta Gdańsk, Sopot, Gdynia są możliwe tylko po trasie wyznaczonej przez pilota, dostosowanej do odpowiedniej procedury startu i lądowania na wybranym lądowisku. Modyfikacje możliwe są przy lotach dłuższych niż 15 min.

Zamów lot

Helipoland Loty widokowe Trójmiasto Gdańsk Sopot Gdynia

Mapa poglądowa – rzeczywiste trasy mogą się różnić w zależności od warunków determinujących decyzje pilota dowódcy.

Helipoland Loty widokowe Trójmiasto Gdańsk Sopot Gdynia
Helipoland Loty widokowe Trójmiasto Gdańsk Sopot Gdynia

Koszty lotów śmigłowcem Airbus AS350 (do 5 pasażerów na pokładzie) lub Airbus EC130 (do 6 pasażerów na pokładzie) obejmujące wszystkie miejsca pasażerskie łącznie są następujące:

 • 2400 zł za standardowy lot po trasie niebieskiej trwający około 15 minut
  (możliwe są niewielkie modyfikacje trasy za zgodą pilota lub zmiany na polecenie kontroli ruchu lotniczego)
 • 4800 zł za standardowy lot po trasie czerwonej trwający około 30 minut
  (możliwe są istotne modyfikacje trasy za zgodą pilota lub zmiany na polecenie kontroli ruchu lotniczego)
 • 9600 zł za standardowy lot po trasie czerwonej trwający około 60 minut
  (możliwe są dowolne modyfikacje trasy za zgodą pilota lub zmiany na polecenie kontroli ruchu lotniczego)

Śmigłowce typu AS350 lub EC130 są szybsze od śmigłowców typu R 44, co umożliwia pokonanie większych odległości w wykupionej opcji czasowej, przez co w ciągu godziny można nie tylko dolecieć w rejon Helu ale też wykonać lot widokowy np. w rejonie Władysławowa lub w rejonie ujścia Wisły. Dostępność tego typu śmigłowców jest ograniczona i zwykle wiąże się z kosztami dolotu śmigłowca na miejsce lądowania (zwykle nie mniej niż 2400 EUR dodatkowej opłaty).

Zamów lot

Helipoland Loty widokowe Trójmiasto Gdańsk Sopot Gdynia

Mapa poglądowa – rzeczywiste trasy mogą się różnić w zależności od warunków determinujących decyzje pilota dowódcy.

Helipoland Loty widokowe Trójmiasto Gdańsk Sopot Gdynia
Helipoland Loty widokowe Trójmiasto Gdańsk Sopot Gdynia
Helipoland Loty widokowe Trójmiasto Gdańsk Sopot Gdynia
Helipoland Loty widokowe Trójmiasto Gdańsk Sopot Gdynia

Co jeszcze jest istotne w organizacji lotów widokowych?

Wszystkie wyżej podane ceny lotów widokowych obejmują cały śmigłowiec niezależnie od liczby pasażerów. Wolne miejsca mogą być uzupełnione na lądowisku podczas bieżącej realizacji lotów lub jeśli będziemy mieli zapisanych chętnych na częściowe wypełnienie śmigłowca sami poinformujemy o możliwości odbycia lotu na pozostałych wolnych miejscach.

Helipoland Loty widokowe Trójmiasto Gdańsk Sopot Gdynia
Helipoland Loty widokowe Trójmiasto Gdańsk Sopot Gdynia
Helipoland Loty widokowe Trójmiasto Gdańsk Sopot Gdynia

Na zdjęciu widok na molo Mechelinki w kierunku Gdyni z kabiny śmigłowca R 44

* Czas lotu: zgodnie z międzynarodowymi standardami jest to czas od momentu, w którym łopaty wirnika zaczynają się obracać, do momentu ostatecznego zatrzymania się śmigłowca po locie i zatrzymania łopat wirnika.

** Uwaga: do realizacji lotów w uzgodnionych terminach, oprócz odpowiednich warunków meteorologicznych niezbędna jest odpowiednia dyspozycja pilota dedykowanego na lot oraz odpowiedni stan techniczny śmigłowca, który weryfikowany jest szczegółowo przed każdym dniem lotnym lub dodatkowo przed lotem. Helipoland nie ponosi odpowiedzialności za dochowanie umówionego terminu lotu, szczególnie wskutek nieodpowiednich/niepewnych warunków meteorologicznych, niedyspozycji pilota lub niesprawności śmigłowca.

*** Uwaga: w wyniku instrukcji otrzymanych przez pilota od służb kontroli ruchu lotniczego, może być konieczne oczekiwanie śmigłowca na lądowanie w powietrzu lub lot w innym kierunku niż początkowo przyjęty, czas ten jest kwalifikowany do ogólnego czasu lotu śmigłowca i może spowodować skrócenie jednej ze standardowych tras wybranych przez pasażerów.