Badania geofizyczne

Lotnicze badania geofizyczne są istotną częścią przemysłu poszukiwania minerałów. Z tego względu podlegają bardzo wysokim standardom jakości i bezpieczeństwa. Wszystkie te standardy musiały zostać spełnione przez Helipoland zgodnie z programem BARS Fundacji Bezpieczeństwa Lotu w 2019 r. Podczas poszukiwań minerałów w środkowej części kontynentu azjatyckiego.

Geofizyka powietrzna wytwarza dodatkowe dane uzupełniające inne dostępne informacje (mapy geologiczne, dane wiertnicze i sejsmiczne itp.) w celu wsparcia lepszych opisów i lepszego zrozumienia głębi ziemi, z zastosowaniami w dziedzinie planowania, zasobów wodnych i materiałowych, energii geotermalnej, wiedza na temat podziemnych przestrzeni oraz geologii w ujęciu ogólnym. Główną zaletą badań geofizycznych z powietrza jest to, że są one w stanie objąć bardzo duże obszary w krótkim czasie, a tym samym uniknąć długich kampanii poszukiwawczych w terenie. Ponadto niemalże całe terytorium zainteresowań może być objęte badaniem.

Lotnicze badania geofizyczne śmigłowcem

Nasza firma posiada wyjątkowe doświadczenie w bardzo wymagającej dziedzinie lotniczej geofizyki. Organizowaliśmy wiele godzin lotów w niezwykle wymagających i odległych terenach pod ścisłym nadzorem ogólnoświatowej organizacji Flight Safety Foundation. Minimalny błąd rozbieżności na liniach poszukiwań, bardzo dokładna kontrola wysokości i prędkości, a jednocześnie utrzymanie doskonałej kontroli zawieszonego ładunku, to doskonale opanowane umiejętności nabyte przez naszych pilotów. Posiadamy doświadczenie w lotach z systemami SkyTEM. SkyTEM to wiodąca powietrzna firma geofizyczna oferująca akwizycje i zaawansowane przetwarzanie przejściowych danych elektromagnetycznych (TEM), magnetycznych i radiometrycznych, posiadająca doświadczenie poszukiwawcze na wszystkich siedmiu kontynentach.

Urządzenia pomiarowe (magnetometry) – zainstalowane na śmigłowcach, w konfiguracji „stinger” lub „holowanego ptaka” – mogą być używane do wykonywania pomiarów gradientu pionowego, poprzecznego, podłużnego i / lub całkowitego pola magnetycznego za pomocą szeregu różnych czujników. Typowa instalacja magnetometru składa się z niektórych lub wszystkich następujących podsystemów:

Czujnik
Gimbal orientujący
Procesor sygnału i / lub kompensator
Płat, który utrzymuje „ptaka” prosto

Geofizyczny sprzęt lotniczy – cechy systemu SkyTEM

Metoda SkyTEM jest stosowana globalnie do poszukiwań minerałów. Jako jedyny system zdolny do działania w trybie podwójnego nadajnika, SkyTEM dostarcza w niektórych przypadkach dokładne dane na bliskiej powierzchni wraz z danymi na głębokości do 500 m lub więcej. System rozróżnia słabe kontrasty geologiczne, zapewniając pełniejszą i dokładniejszą interpretację geologii, jednocześnie zwiększając zaufanie do modelowania głębszej struktury geologicznej. Inne zalety eksploracji zasobów to:

  • Niezwykle wysoki stosunek sygnału do szumu i bramki późnego czasu dla lepszej jakości danych na głębokości;
  • Krótki czas wyłączania i dane z wczesnego czasu do rozwiązywania w pobliżu warstw powierzchniowych, a także warstw bardziej opornych;
  • Eliminacja dryfu sygnału i jednorazowa procedura kalibracji, dzięki czemu manipulacja danymi jest znacznie ograniczona;
  • Wszystkie czujniki zamontowane na sztywnej ramie nośnej do pomiaru geometrii i orientacji ramy w celu zapewnienia wyjątkowo dokładnych odwróceń;
  • Śmigłowiec nie wymaga operatora zmniejszającego masę, zużycie paliwa i ryzyko;
  • Nie jest wymagane STC, co pozwala na szybką instalację w różnych typach śmigłowców.

Flight Safety Foundation – Basic Aviation Risk Standard (BARS)

Flight Safety Foundation we współpracy z sektorem zasobów, ustanowiła program Basic Aviation Risk Standard (BARS). Program ma na celu poprawę bezpieczeństwa w zakontraktowanych operacjach lotniczych w odległych i niebezpiecznych środowiskach. Ponadto ma na celu podniesienie standardów bezpieczeństwa lotniczego i wsparcie organizacji w zarządzaniu ryzykiem lotniczym. Program jest światowej klasy pod względem zakresu i jakości jego zakresu oraz innowacji.

Program Podstawowego Standardu Ryzyka Lotniczego (BARS) Fundacji Flight Safety Foundation zapewnienia organizacjom standard pomagający w zarządzaniu działalnością lotniczą w oparciu o ryzyko. Standard jest odpowiedni dla każdej organizacji, która korzysta z operatorów statków powietrznych w celu zapewnienia wsparcia lotniczego na zlecenie ich operacji, szczególnie w odległych i trudnych środowiskach. Program BARS jest zarządzany poza biurem Fundacji Flight Safety Foundation w Melbourne w Australii.

 Geophysical flights Helipoland