Uprawnienia w licencji pilota śmigłowca

Uzyskanie licencji pilota śmigłowca upoważnia do wykonywania czynności pilota na takim typie śmigłowca, na jakim odbył się egzamin do tej licencji. Jeśli chcemy zasiąść za sterami innej maszyny w roli pilota-dowódcy musimy przejść krótkie przeszkolenie na ten konkretny typ niezależnie od rodzaju posiadanej licencji. Rodzaj licencji ma natomiast znaczenie dla wykonywania lotów w nocy, w licencji zawodowej bowiem nie wymaga się posiadania wpisu VFR noc tak jak w przypadku licencji “turystycznej”, dla której trzeba przejść odrębne szkolenie VFR noc. Uprawnienie do wykonywania lotów według wskazań przyrządów w warunkach IMC (Instrument Meteorological Conditions), tj. poniżej VMC (Visual Meteorological Conditions) czyli minimów VFR lub VFR spec. także wymaga posiadania wpisu w licencji niezależnie od jej rodzaju. Uprawnienia w licencji pilota śmigłowca mogą dotyczyć także innych czynności pilota, np. uprawnienia instruktorskie. Szczegółowych informacji na temat różnych uprawnień, uwarunkowań ich osiągnięcia i podtrzymania zasięgać można w naszym środku szkolenia, w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego lub w dokumencie tzw. Part-FCL, do którego link znajduje się poniżej.

  • Szkolenie VFR noc na śmigłowcu
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008