Lądowiska

Firma Helipoland.com świadczy kompleksowe usługi w zakresie zakładania nowych lądowisk i w uzyskiwaniu wpisu do ewidencji.  Nasi klienci nie muszą się martwić załatwianiem formalności i dokumentami związanymi ze stworzeniem i rejestracją lądowiska. W zależności od potrzeb klienta jesteśmy w stanie zająć się wszelkimi formalnościami zaczynając od ustalenia miejsca, w którym chcą Państwo stworzyć lądowisko, uzyskania zgód od odpowiednich organów, aż po uzyskanie wpisu do ewidencji i finalną rejestrację lądowiska. Oferujemy pomoc oraz doradztwo w oparciu o duże doświadczenie.

Jakie wymagania należy spełnić aby uzyskać wpis do ewidencji lądowiska?

W oparciu o art. 93 ust. 2 ustawy Prawo lotnicze, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ewidencji lądowisk (Dz. U. z 2013, poz. 795), aby dokonać wpisu lądowiska do ewidencji lądowisk należy przedstawić:

  • zgodę posiadacza nieruchomości, na której znajduje się lądowisko wraz z aktualnym wypisem i wyrysem z rejestru gruntów (ważnym 3 miesiące) dla nieruchomości stanowiącej teren lądowiska,
  • pozytywną opinię Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w zakresie procedur lotniczych ustalonych na danym lądowisku zgodnie z przedstawioną Instrukcją Operacyjną Lądowiska,
  • pozytywną opinię właściwej miejscowo gminy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta).

Kliknij aby pobrać plik – wzór wniosku o pozytywną opinię w sprawie posadowienia lądowiska.

Zakładanie i rejestracja lądowisk

Nasza firma zajmuje się stworzeniem instrukcji operacyjnej lądowiska zgodnie z wytycznymi i załatwieniem wszelkich formalności w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Przygotowujemy wszelkie dokumenty potrzebne do uzyskania pozytywnej opinii właściwej miejscowo gminy oraz po skompletowaniu wszystkich wyżej wymienionych dokumentów, wnioskujemy o wpis do ewidencji lądowiska w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Lądowiska helipoland