Loty Specjalistyczne

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. i jego kolejne zmiany (Rozporządzenie EASA w sprawie operacji lotniczych) określają wymagania techniczne i procedury administracyjne związane z operacjami lotniczymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/1139. Określane jako IR-OPS (przepisy wykonawcze – operacje), składa się z VIII załączników:

 • Załącznik I zawiera definicje terminów używanych w załącznikach II – VIII
 • Załącznik II Część ARO – Wymagania urzędowe dotyczące operacji lotniczych
 • Załącznik III Część ORO – Wymagania organizacyjne dla operacji lotniczych
 • Załącznik IV Część CAT – Operacje zarobkowego transportu lotniczego
 • Załącznik V Część SPA – Szczególne zatwierdzenia (np. PBN, RVSM, materiały niebezpieczne, NVIS, HHO, HEMS)
 • Załącznik VI Część NCC – Operacje niezarobkowe wykonywane przy użyciu skomplikowanych statków powietrznych  z napędem silnikowym
 • Załącznik VII Część NCO – Operacje niezarobkowe wykonywane przy użyciu innych niż skomplikowane statków powietrznych

Załącznik VIII Część SPO – Operacje Specjalistyczne – ustanawia wymagania operacyjne dla operatorów lotniczych prowadzących operacje specjalne (z wyłączeniem wyspecjalizowanych operacji niekomercyjnych na statkach powietrznych z napędem silnikowym innych niż złożone). Ma zastosowanie do każdej operacji statku powietrznego, innej niż komercyjny transport lotniczy, w której statek powietrzny jest użyty do specjalistycznych działań, takich jak rolnictwo, budownictwo, fotografia, pomiary, obserwacje, patrole, reklamy, skoki spadochronowe.

Termin „operacje specjalistyczne” odnosi się do działań spełniających następujące kryteria (źródło: https://www.skybrary.aero/index.php/IR-OPS):

 • aby wypełnić misję śmigłowiec porusza się nisko nad ziemią;
 • wykonywane są niestandardowe manewry w locie;
 • do wykonania misji konieczne jest specjalne wyposażenie, które wpływa na zwrotność statku powietrznego (np. lina do podwieszania ładunku);
 • ze statku powietrznego podczas lotu uwalniane są substancje, które są szkodliwe lub ich uwalnianie wpływa na zwrotność statku powietrznego;
 • zewnętrzne ładunki lub towary są podnoszone lub holowane;
 • osoby wchodzą lub opuszczają statek powietrzny podczas lotu.

Termin „komercyjny transport lotniczy” odnosi się do operacji obejmujących przewóz pasażerów, ładunku lub poczty za wynagrodzeniem lub wynajem.

Loty specjalistyczne SPO Helipoland Special Operations

Co zyskasz zamawiając loty specjalistyczne?

Przy pomocy śmigłowca zbierzesz dane o właściwościach zabudowy osiedlowej lub przemysłowej, o dzikich zwierzętach i cennej przyrodzie, dokonasz zabiegów agrolotniczych, oszacujesz szkody środowiskowe, dokonasz inspekcji linii elektroenergetycznych lub gazowych oraz wiele innych. Dostosujemy się do indywidualnych wymagań operatorów sieci lub firm potrzebujących śmigłowca w roli platformy powietrznej dla swojej aparatury, pomożemy w konfiguracji i wykonamy mocowanie sprzętu do śmigłowca.

Szybkość i reakcji wydajność zbierania danych przy pomocy śmigłowca jest niezwykła. Dzięki Helipoland szybko i skutecznie dokonasz inspekcji obszarowej lub infrastruktury, bez względu na to jak rozległe mają być Twoje pomiary. Mogą to być zarówno inspekcje planowe, prewencyjne, alarmowe jak i wszelkiego rodzaju misje, w tym ratownicze.

Jakimi śmigłowcami wykonujemy loty specjalistyczne?

Mogą to być zarówno najbardziej ekonomiczne śmigłowce tłokowe typu Robinson R44, jak również turbinowe jednosilnikowe, np. R 66, Eurocopter AS 350 (Airbus H 125) lub dwusilnikowe, np. Eurocopter AS 355, Mi 8 zdolne unosić nad ziemią dużą ilość sprzętu i ładunku z więcej niż jednym operatorem na pokładzie. Każdy śmigłowiec posiada indywidualne cechy predysponujące do określonego typu zadań, najbardziej wszechstronny jest AS350 (H 125).

Jakie usługi powietrzne oferujemy na podstawie naszych zezwoleń operacyjnych?

 • patrolowanie i diagnostyka linii elektroenergetycznych obejmuje zdjęcia wizualne i termowizyjne, rejestracja i skaning laserowy tras przebiegów linii, badanie zjawiska „korona”, wspomaganie budowy nowych linii energetycznych, loty z inspektorami na pokładzie (planowe, prewencyjne, alarmowe)
 • patrolowanie gazociągów oraz obiektów tworzących infrastrukturę przesyłu gazu obejmuje loty z oprzyrządowaniem i/lub z obserwatorami
 • loty agrotechniczne obejmują opryski i opylanie upraw (tzw. zabiegi agrolotnicze) lub hałd (neutralizacja składów materiałów sypkich)
 • usługi dźwigowe z podwieszonym ładunkiem obejmują loty z linami o długości do 20 metrów (HESLO 1) lu powyżej 20 metrów (HESLO 2) obciążonymi ładunkami o masie odpowiedniej dla danego typu śmigłowca i kubaturze odpowiedniej dla otaczających warunków (przeszkody terenowe, specjaliści zadaniowi na ziemi)
 • badania geofizyczne przy użyciu śmigłowców są jednymi z najbardziej wymagających pilotażowo lotów, z reguły urządzenia tzw. georadarów są podwieszone śmigłowcem na długich linach
 • loty na fotografowanie i filmowanie z powietrza obejmują prowadzenie dokumentacji fotograficznej i filmowej obiektów przemysłowych, przyrodniczych lub zabytków jak również filmowanie na żywo w celu prowadzenia transmisji telewizyjnej lub ogólne wykonywanie zdjęć i filmów
 • usługi przeciwpożarowe obejmują zarówno detekcję miejsc zapalnych jak również gaszenie pożarów przy użyciu tzw. bambi bucket
 • usługi ratownictwa lub wspomaganie ratownictwa obejmuje poszukiwanie wizualne lub z użyciem termowizji osób zaginionych (np. dla GOPR)