Licencja pilota śmigłowcowego turystycznego PPL(H)

Uprawnienia wynikające z licencji i warunki jej uzyskania

Licencja PPL dla śmigłowców pozwoli ci działać jako pilot dowódca (PIC) lub drugi pilot w niekomercyjnych operacjach na śmigłowcach.

Wyjątek stanowią posiadacze licencji PPL(H) z uprawnieniami instruktora lub egzaminatora, którzy mogą otrzymać wynagrodzenie za:

 • Szkolenie w locie
 • Przeprowadzanie testów umiejętności i kontroli umiejętności 

Powyższe czynności dotyczą licencji LAPL(H) lub PPL(H) oraz wszelkich powiązanych uprawnień i uprawnień uzupełniających.

Szkolenie, doświadczenie praktyczne i jego zaliczanie w szkoleniu

Jeśli nie posiadasz jeszcze licencji, musisz ukończyć 45 godzin szkolenia w locie na śmigłowcach, z których 5 godzin można ukończyć w zatwierdzonym symulatorze lotów (FNPT lub FFS), w tym co najmniej:

 • 35 godzin musi odbyć się na typie śmigłowca, który będzie użyty do egzaminu praktycznego
 • 25 godzin szkolenia w locie z instruktorem
 • 10 godzin lotu samodzielnego pod nadzorem, w tym co najmniej 5 godzin samodzielnego lotu na odległość minimum 185 km (100 mil morskich), podczas którego wykonuje się lądowania z pełnym zatrzymaniem na 2 lotniskach innych niż lotnisko odlotu.

Poza praktyką należy oczywiście odbyć szkolenie teoretyczne – jednakowe dla LAPL(H) i PPL(H), prowadzone równolegle lub przed przystąpieniem do szkolenia w locie. Obejmuje ono 12 godzin wykładów i 88 godzin samokształcenia z pomocą publikacji, stworzonych przez Helipoland materiałów szkolnych oraz instruktorów, którzy chętnie wyjaśnią wszelkie wskazane zagadnienia.

Zapytaj o szkolenie

Po ukończeniu szkolenia teoretycznego należy zdać w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego 9 egzaminów teoretycznych, których zaliczenie odbywa się z reguły w ciągu jednego-trzech dni. Zasady zdawania egzaminów oraz plan sesji egzaminacyjnych na dany rok znajdziesz tutaj (link).

Wykaz egzaminów teoretycznych (link).

Całe szkolenie kończy się egzaminem praktycznym z egzaminatorem Urzędu Lotnictwa Cywilnego (zwykle jest to niecałe 2 godziny lotu), odbywanym na umówionym lotnisku na sprzęcie Helipoland. Aktualną listę egzaminatorów praktycznych znajdziesz tutaj (link).

Uzyskanie licencji PPL(H) przez posiadacza licencji LAPL(H)

Jeśli posiadasz LAPL(H) i starasz się o licencję PPL(H), musisz ukończyć kurs ze szkołą szkolenia lotniczego, który zawiera co najmniej:

 • 5 godzin szkolenia w locie z instruktorem,
 • Co najmniej 1 nadzorowany samodzielny lot nawigacyjny na odległość co najmniej 185 km (100NM) plus lądowania z pełnym zatrzymaniem na 2 lotniskach innych niż lotnisko odlotu.

Uzyskanie licencji PPL(H) przez posiadacza innej licencji

Jeśli posiadasz licencję pilota samolotu, szybowca lub sterowca otrzymasz zaliczenie 10% całkowitego czasu lotu jako PIC do maksymalnie 6 godzin. Wciąż będziesz musiał wypełnić 10 godzin nadzorowanego czasu samodzielnego lotu, w tym co najmniej 5 godzin samodzielnego czasu przelotu z co najmniej 1 lotem przelotowym o długości co najmniej 185 km (100 mil morskich), który obejmuje lądowania z pełnym zatrzymaniem na 2 różnych lotniskach innych niż lotnisko odlotu i 25-godzinne szkolenie w locie z instruktorem, jako że naliczony czas lotu nie może być wliczony do tych wymogów.

Utrzymanie aktualnej licencji i co zrobić, jeśli nie spełniasz wymagań bieżącej praktyki

Aby utrzymać przywileje wynikające z licencji dla określonego typu statku powietrznego należy:

» Dowiedz się więcej o rozszerzeniu uprawnień

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wykonać następujące czynności lotnicze:

 • Co najmniej 2 godziny nalotu w charakterze pilota dowódcy na danym typie śmigłowca; oraz
 • Egzamin praktyczny przedłużający określony typ śmigłowca w licencji.

Jeśli nie spełniasz jednego z powyższych wymagań, przed skorzystaniem z uprawnień wynikających z licencji musisz odpowiednio do powyższych wymagań:

 • Odbyć kontrolę umiejętności konkretnego typu u egzaminatora w wymiarze minimum dwóch godzin lotu;
 • Przejść szkolenie wznawiające w zatwierdzonej Organizacji Szkolenia Lotniczego.

» Schowaj te informacje

Szkolenie do licencji PPL(H) odbędziesz u nas m.in. na Robinsonie R 44, który jest najbardziej popularnym śmigłowcem na świecie, zwłaszcza w lotnictwie cywilnym. Szczególnie ceniony jest za swoją ekonomię oraz to, że steruje się nim delikatnie i lekko, co dostarcza  niesamowitych wrażeń i widoków. O wielu innych zaletach tej zwinnej maszyny dowiesz się podczas zajęć w Helipoland.

Jeśli zastanawiasz się nad uzyskaniem licencji pilota PPL(H), ale nie jesteś pewien czy podniebne przygody są dla Ciebie, skorzystaj z naszych lotów zapoznawczych, to doskonała okazja by spróbować własnych sił za sterami śmigłowca z możliwością zabrania dodatkowych pasażerów.

Cena szkolenia na śmigłowcu R 44 (Raven I i Raven II): od około 95 tys. zł (wskazana cena dotyczy osób posiadających odpowiednie udokumentowane doświadczenie lotnicze)

Informacje prawne z zakresu wszystkich szkoleń lotniczych pilotów:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 roku z późn. zmianami.