Miasto Kraków

Loty widokowe w rejonie Krakowa organizowane są z lądowiska Hotelu Fero Express (Bolesława Śmiałego 60, 30-398 Kraków).

Do realizacji lotów widokowych wg. ogólnych cenników (poniżej) wymagane jest zebranie odpowiedniej liczby osób w terminie wyznaczonym przez Helipoland. W przypadku braku zorganizowanej grupy w danym terminie, opłata dodatkowa za indywidualne zorganizowanie lotów wynosi 4800 zł dla śmigłowca R44 (3 pasażerów) oraz 9600 zł dla śmigłowca Airbus AS350 lub EC130 (do 5 lub 6 pasażerów).

Z uwagi na polskie przepisy wykonywania lotów nad miastami oraz bliskość strefy lotniska międzynarodowego Kraków Balice, loty widokowe nad Krakowem odbywają się po trasach i na wysokościach obranych przez pilota śmigłowca (trasy te mogą się różnić od tras oznaczonych na mapach poniżej).

Możliwy jest wybór innego miejsca startu i lądowania śmigłowca niż lądowisko hotelu Fero Express, gdzie oprócz kosztów związanych z dolotem śmigłowca we wskazane miejsce, mogą być naliczane dodatkowe opłaty za korzystanie z lądowiska. Dolot w uzgodnione indywidualnie miejsce startu/lądowania jest dodatkowo płatny zgodnie z cennikami czasu lotu śmigłowców poniżej, gdzie czas potrzebny na dwukrotne uruchomienie i wyłączenie śmigłowca (około 10 minut) liczony jest jako czas lotu. Przykładowo – zamówiony dolot śmigłowca celem wykonania lotu widokowego bezpośrednio z lądowiska “Polinar” (Ofiar Dąbia 14, 31-567 Kraków) to konieczność opłacenia dodatkowych 15 minut lotu do tego lądowiska, przy założeniu, że śmigłowiec stacjonuje aktualnie na lądowisku hotelu Fero Express w Krakowie.

Zamów lot

Widok z lotu ptaka nad Wisłą na Wawel w kierunku północno zachodnim

Helipoland Kraków
Helipoland Kraków

Loty nad Krakowem – kiedy mogę odbyć lot widokowy?

Loty widokowe w rejonie Krakowa organizowane są przez HeliPoland po uzbieraniu odpowiedniej liczby chętnych, w ramach bieżącej dyspozycji śmigłowca i pilota na lądowisku “Fero” (z możliwością podstawienie śmigłowca na lądowisko “Polinar”) oraz przy odpowiednich warunkach meteorologicznych. Loty wykonywane na indywidualne zamówienie śmigłowca (w dowolnym terminie wskazanym przez klienta) odbywają się na bazie cen podawanych poniżej wg typu śmigłowca i czasu lotu z uwzględnieniem ewentualnego kosztu dolotu przy braku aktualnej dyspozycji w Krakowie. Potwierdzenie aktualnej dyspozycji śmigłowca w Krakowie możliwe jest na bieżąco z kilkudniowym wyprzedzeniem. Potwierdzenie odpowiednich warunków pogodowych a więc zarazem ostateczne potwierdzenie lotu możliwe jest z wyprzedzeniem nie większym niż 3 dni.

Helipoland Kraków
Helipoland Kraków

Ile kosztuje lot widokowy w rejonie Krakowa?

Koszty lotów śmigłowcem Robinson R 44 (do 3 pasażerów na pokładzie) obejmujące wszystkie miejsca pasażerskie są następujące:

 • 1200 zł za standardowy lot po trasie Tyniec – Wieliczka – Tyniec
  (czas trwania około 15 minut, możliwe są niewielkie modyfikacje trasy za zgodą pilota)
 • 2400 zł za standardowy lot po trasie Tyniec – Wieliczka – Jezioro Dobczyckie – Tyniec
  (czas trwania około 30 minut, możliwa jest istotna modyfikacja trasy za zgodą pilota)
 • 4800 zł za lot na wybranej trasie, np.  Tyniec – Zakopane – Tyniec, Tyniec – Bielsko-Biała – Tyniec
  (czas trwania około 60 minut, możliwy jest wybór dowolnej trasy w uzgodnieniu z pilotem)

Loty w rejonie granic administracyjnych miasta Krakowa są możliwe tylko po trasie wyznaczonej przez pilota, dostosowanej do odpowiedniej procedury startu i lądowania na wybranym lądowisku. Modyfikacje możliwe są przy lotach dłuższych niż 15 min.

Zamów lot

Loty widokowe Kraków - Trasy Helipoland

Przykładowe trasy lotów widokowych śmigłowcem z Krakowa

Helipoland Kraków

Helipoland Kraków
Helipoland Kraków

Koszty lotów śmigłowcem Airbus AS350 (do 5 pasażerów na pokładzie) lub Airbus EC130 (do 6 pasażerów na pokładzie) obejmujące wszystkie miejsca pasażerskie są następujące:

 • 2400 zł za standardowy lot po trasie Tyniec – Wieliczka – Tyniec
  (czas trwania około 15 minut, możliwe są niewielkie modyfikacje trasy za zgodą pilota)
 • 4800 zł za standardowy lot po trasie Tyniec – Wieliczka – Jezioro Dobczyckie – Tyniec
  (czas trwania około 30 minut, możliwa jest dowolna modyfikacja trasy za zgodą pilota)
 • 9600 zł za lot na wybranej trasie, np.  Tyniec – Zakopane – Tyniec, Tyniec – Bielsko-Biała – Tyniec
  (czas trwania około 60 minut, możliwy jest wybór dowolnej trasy w uzgodnieniu z pilotem)

Śmigłowce typu AS350 lub EC130 są szybsze od śmigłowców typu R 44, co umożliwia pokonanie większych odległości w wykupionej opcji czasowej, przez co w ciągu godziny można nie tylko dolecieć w rejon Zakopanego ale też wykonać lot widokowy po północnej stronie Tatr.

Zamów lot

Loty widokowe Kraków - Trasy Helipoland

Przykładowe trasy lotów widokowych śmigłowcem z Krakowa

Helipoland Kraków

Co jeszcze jest istotne w organizacji lotów widokowych?

Wszystkie wyżej podane ceny lotów widokowych obejmują cały śmigłowiec niezależnie od liczby pasażerów. Wolne miejsca mogą być uzupełnione na lądowisku podczas bieżącej realizacji lotów lub jeśli będziemy mieli zapisanych chętnych na częściowe wypełnienie śmigłowca sami poinformujemy o możliwości odbycia lotu na pozostałych wolnych miejscach.

Helipoland Kraków

Helipoland Kraków

* Czas lotu: zgodnie z międzynarodowymi standardami jest to czas od momentu, w którym łopaty wirnika zaczynają się obracać, do momentu ostatecznego zatrzymania się śmigłowca po locie i zatrzymania łopat wirnika.

** Uwaga: do realizacji lotów w uzgodnionych terminach, oprócz odpowiednich warunków meteorologicznych niezbędna jest odpowiednia dyspozycja pilota dedykowanego na lot oraz odpowiedni stan techniczny śmigłowca, który weryfikowany jest szczegółowo przed każdym dniem lotnym lub dodatkowo przed lotem. Helipoland nie ponosi odpowiedzialności za dochowanie umówionego terminu lotu, szczególnie wskutek nieodpowiednich/niepewnych warunków meteorologicznych, niedyspozycji pilota lub niesprawności śmigłowca.