Język angielski w licencji


Język angielski odgrywa kluczową rolę w radiokomunikacji lotniczej. Jest powszechnie stosowany przez wszystkie państwa ICAO. Każdy pilot, który chce wykonywać loty w przestrzeni międzynarodowej, musi mieć wpis do licencji potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie operacyjnym, czyli ICAO 4. Poziom operacyjny (ICAO level 4) jest ważny przez 4 lata, ICAO Level 5 przez 6 lat, natomiast ICAO Level 6, najwyższy poziom, jest nadawany dożywotnio i zwalnia pilota z obowiązku powtórnego podchodzenia do egzaminu. Aby wziąć udział w kursie zachęcamy zarówno licencjonowanych pilotów, jak i uczniów-pilotów i kandydatów, którzy myślą o samodzielnym lataniu poza granicami kraju posiadając tzw. język angielski w licencji.

Kursy przygotowawcze wraz z egzaminem z frazeologii lotniczej po angielsku według standardów ICAO organizujemy cyklicznie po zebraniu odpowiedniej liczby chętnych.

Koszt egzaminu wraz z kursem przygotowawczo-odświerzającym, terminy kursów uzgadniane są indywidualnie. Zapraszamy do naszych partnerów !

Logo ICAO4me

Kliknij tutaj aby zobaczyć szczegóły dotyczące kursu z egzaminem.

Kliknij tutaj aby pobrać PDF.

Uzyskanie pozytywnego wyniku skutkuje uzyskaniem wpisu w licencji. Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego licencję lub uprawnienie wydaje się na wniosek złożony do Prezesa Urzędu (nr 17/LPL-1), który dostępny jest tutaj.

Międzynarodowe standardy

Obecne wymagania dotyczące potwierdzania licencji ELP personelu operacyjnego są szczegółowo opisane w Załączniku 1 ICAO — Licencjonowanie personelu i wyjaśnione w Podręczniku wdrażania wymagań dotyczących biegłości językowej ICAO, Doc 9835 ICAO (patrz Odniesienia).

Skala oceny biegłości językowej ICAO:

» Zobacz tabelę z dokumentu ICAO Załącznik 1 — Licencjonowanie personelu

Skala ocen ICAO LevelSkala ocen ICAO Level

» Schowaj

Poniższe punkty zawierają podstawowe koncepcje i oczekiwania wynikające z “FCL.055 Znajomość języka”, źródła często przywoływanego przez wymagania ICAO, EU i UK CAA:

 • Piloci samolotów, śmigłowców, pionowzlotów i sterowców, od których wymaga się korzystania z radiotelefonii, nie mogą korzystać z przywilejów wynikających z ich licencji i uprawnień, chyba że posiadają na licencji potwierdzenie biegłości językowej w języku angielskim lub języku używanym w komunikacji radiowej podczas lotu . W potwierdzeniu należy wskazać język, poziom biegłości i datę ważności.
 • Wnioskodawca ubiegający się o potwierdzenie biegłości językowej wykazuje, zgodnie z dodatkiem 2…, przynajmniej operacyjny poziom biegłości językowej, zarówno w zakresie używania frazeologii, jak i zwykłego języka.
 • Na poziomie operacyjnym wnioskodawca powinien wykazać się umiejętnością:
  • Komunikować się skutecznie w sytuacjach wyłącznie głosowych i twarzą w twarz;
  • Komunikować się na popularne i związane z pracą tematy z dokładnością i jasnością;
  • Stosować odpowiednie strategie komunikacyjne, aby wymieniać wiadomości oraz rozpoznawać i rozwiązywać nieporozumienia w kontekście ogólnym lub związanym z pracą;
  • Skutecznie radzić sobie z wyzwaniami językowymi wynikającymi z komplikacji lub nieoczekiwanego obrotu wydarzeń, które pojawiają się w kontekście rutynowej sytuacji w pracy lub zadania komunikacyjnego, z którym są zaznajomieni; oraz,
  • Używać dialektu lub akcentu zrozumiałego dla środowiska lotniczego.
 • Interwały dla ponownej oceny uzupełniającej licencji biegłości językowej pilota zależą od daty zatwierdzenia przez pilota w celu wykazania biegłości na poziomie 4 (poziom operacyjny), 5 (poziom rozszerzony) lub 6 (poziom ekspert) w następujący sposób:
  • Cztery lata, jeśli wykazany poziom jest poziomem operacyjnym;
  • Sześć lat, jeśli demonstrowany poziom jest poziomem rozszerzonym; oraz,
  • Ocena formalna nie jest wymagana w przypadku kandydatów, którzy wykazują poziom ekspercki (tj. native i bardzo biegli obcojęzyczni użytkownicy z dialektem lub akcentem zrozumiałym dla międzynarodowej społeczności lotniczej).
 • Posiadacze uprawnienia do wykonywania przyrządów, poza wymienionymi umiejętnościami, muszą wykazać się – zgodnie z metodą oceniania przez właściwy organ – swoją umiejętnością posługiwania się językiem angielskim na poziomie, który pozwala im:
  • Rozumieć wszystkie informacje istotne dla ukończenia wszystkich faz lotu, w tym przygotowania do lotu;
  • Korzystać z radiotelefonii we wszystkich fazach lotu, w tym w sytuacjach awaryjnych; oraz,
  • Komunikować się z innymi członkami załogi podczas wszystkich faz lotu, w tym przygotowania do lotu.